PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

1. JAK UZYSKAĆ?
Wnioski (załącznik nr 9) wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) przyjmowane będą w pokoju 314 (II piętro) w godz. 8:00-15:00.

W miarę możliwości prosimy o dwustronny wydruk wniosku.

Studenci ubiegający się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami są zobowiązani do złożenia wniosków w terminach:

I termin do dnia 10 października (studenci II, III, IV roku),
II termin do dnia 20 października (studenci I roku).

Wnioski złożone po tych terminach w miarę posiadanych środków finansowych z budżetu państwa zostaną rozpatrzone od miesiąca, w którym zostały złożone.

2. DOKUMENTY
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami - załącznik nr 10 do regulaminu.