Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Etyka wydawnicza

Zasady etyki wydawniczej, mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, stosowane przez Wydawnictwo Uczelniane Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie są oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics); w szerszej formie zasady dostępne są na stronie internetowej. Etyka wydawnicza jest częścią procedury wydawniczej i obejmuje w szczególności dwa etapy prac nad edycją tekstu: działania antyplagiatowe i proces recenzyjny. Etyka wydawnicza w naszym przekonaniu ma znacznie szerszy zakres znaczeniowy i obejmuje wszystkich uczestników procesu wydawniczego: autora, redaktora naukowego, recenzenta i wydawcę. Fundamentalne bowiem znaczenie dla leszczyńskiej uczelni ma rzetelność wydawanych przez nią materiałów drukowanych i elektronicznych.