Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje dla autorów

Zasady publikowania tekstów naukowych w Wydawnictwie Uczelnianym Akademii Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

W Akademii Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie działa Wydawnictwo Uczelniane, którego celem jest stwarzanie możliwości publikacji opracowań naukowych i innych utworów powstających w wyniku pracy naukowo-badawczej, organizacyjnej i artystycznej nauczycieli akademickich, pracowników administracji zatrudnionych w uczelni oraz innych osób. Rodzaje edytowanych wydawnictw, warunki i kryteria ich doboru oraz inne szczegółowe uregulowania jak np. zasady przyjmowania prac, kierowania ich do recenzji naukowej, procedury wydawnicze, wytyczne dla autorów i inne określa Komitet Wydawniczy (podstawa: Zarządzenie nr 63/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie z dnia 28 września 2020 roku w sprawie działalności wydawniczej).

Zakres obowiązywania zasad wydawniczych obejmuje następujące typy publikacji: monografie, podręczniki, skrypty, artykuły naukowe w tomach pokonferencyjnych i inne utwory przewidziane do rozpowszechniania w postaci oddzielnych druków (np. broszura, katalog, wydawnictwo albumowe).